Telefonbokningsmanus

Vid personlig försäljning är det oerhört viktigt att ta fram ett intelligent
telefonbokningsmanus. Nedan exempel på telefonbokningsmanus är
uppdelat i 4 block. Samtalets mål är att få komma och besöka kunden
och INTE att direkt sälja produkter eller tjänster.  Målet är alltså, att
sälja in att få besöka kunden. Detta är nyckeln inom personlig försäljning.


1.Hej, jag heter xxxxx ”pause” jag ringer från xxxxx
Har du tid en minut?
Jag arbetar som teknisk säljare, känner du till oss sedan tidigare?
Vi är specialister på xxxxx
Har jag förstått det rätt att du är ansvarig för xxxxx

Block ett handlar om att presentera sig, få accept att kort genomföra
samtalet och att man pratar med rätt person.


2. – Vi har en xxxxx som ger en betydande kostnadsminskning.
Hur ser du på det?

Eller

– Vi kan hjälpa er att minska kostnaderna med xxxxx.
Hur ser du på det?

Eller

– Vi kan hjälpa er att öka intäkterna med upp till xxxxx per år.
Hur ser du på det?

Eller

– Vi har tittat på er och ni liknar andra företag som vi levererar till….

Eller

– Vi kan ge er ett alternativ till dagens leverantörer….

Eller

– Vi har en ny ”produkt eller tjänst” som gör xxxxxx

osv

Block två är den viktigaste delen dvs att kort beskriva VARFÖR du
ska få komma och besöka kunden. Vill kunden veta mer? säg då
snabbt att det tar ni på kundbesöket. Viktigt är att inte dra iväg
och börja diskutera saker på telefon utan ta detta på plats med
kunden 
annars kanske ni inte får komma.


3.Jag kan komma till dig vecka xxxxx onsdag eller fredag klockan xxxxx
Vilket passar dig bäst?

Block tre är att få accept på mötestid. Här bör man inte låta tvekande
utan vara tydlig och ödmjuk. Genom att föreslå en dag och tid kan man
få kunden att hoppa över funderingen ”om” man ska få komma och få
kunden att omgående titta i sin kalender om kunden kan ta emot dig.


4.Vilka kommer att vara med på mötet samt har vi 1,5 timme på oss?

Block fyra säkerställer man tiden så man inte får för lite tid för att
kunna göra ett bra arbete samt att slippa onödiga överraskningar.
Viktigt är att även maila en bekräftelse på mötet ni just kommit
överens om.