Att tänka på efter kundbesöket

Vid personlig försäljning är det viktigt att alltid ta alltid fem till
tio minuter i bilen efter kundbesöket och reflektera över:

  • Hur kändes det personliga besöket?
  • Vad gjorde jag bra respektive dåligt?
  • Vad ska jag ändra till nästa gång?
  • Potentialen hos kunden?
  • Återkom snarast med vad du lovat kunden

Som alltid vid personlig försäljning är det viktigt att förbättra sig,
varför ovan frågor måste ställas kontinuerligt, efter varje kundbesök.