Besöksrapport

A och O vid personlig försäljning är att alltid fylla i en sk besöksrapport efter
kundbesöket som sedan helst sparas digitalt i företagets intranät.

Det är alltid svårt att komma ihåg vad som sagts speciellt om man inte ses
mer än två gånger per år.

En säljare kan sluta hos ett företag och då har företaget information sparat om
vad som har sagts på respektive kundträff. Därmed bör det vara ett krav från
företaget att alla säljare dokumenterar vad som sagts på kundbesöket via en
besöksrapport vid personlig försäljning.

Klicka nedan, för att ladda ner ett exempel på en besöksrapport anpassad för
personlig försäljning.

besoksrapport

Mall för besöksrapport