Förslag på agenda under kundbesöket

Nästan alltid får man styra agendan vid personlig försäljning.
Det gäller bara att fråga ödmjukt om du har accept att presentera
ett förslag på agenda.

  1. Kunden berättar om sin organisation och dess behov
  2. Kort presentation av ditt företag
  3. Kartläggning kund. Se frågor under kundbesöket
  4. Presentation av vårt erbjudande
  5. Hur går vi vidare!?

Anpassa och justera gärna ovan förslag på agenda, så det passar dig
bäst vid personlig försäljning.