Personlig försäljning

Ämnet personlig försäljning kommer nedan att beskrivas med fokus på mallar, att använda och applicera direkt för ert företags kundbesök. Ett slags personlig försäljning i praktiken.

De olika ingående delarna i personlig försäljning som beskrivs (ses till vänster) är telefonbokningsmanus, att tänka på före och under kundbesöket, förslag på agenda under kundbesöket, frågor under kundbesöket, besöksrapport och att tänka på efter kundbesöket.

Oavsett mallar och råd gäller det att man är sig själv vid personlig försäljning och inte försöker vara någon annan, vilket lyser igenom ganska direkt samt att kundbesöket ofta blir dåligt.

Ofta upplever man inom personlig försäljning att momentet med att ta kontakt för första gången dvs ringa upp en ny kund som man varken pratat eller träffat tidigare är jobbigast. Det är därför man bör skapa ett bra telefonbokningsmanus.

Det som ej tas upp här är de frågor som man bör ställa utifrån just er verksamhet. Dessa frågor måste tas fram via en workshop och utgår från era respektive erbjudanden och bastexter.

Klicka på respektive avsnitt till vänster!