Att tänka på före och under kundbesöket

Man bör noga tänka igenom hur man ska agera vid personlig försäljning.
Några exemplet att tänka på, följer nedan:

 • Lyssna på kunden, dvs ”två öron och en mun” är grundläggande inom personlig försäljning
 • Vara dig själv
 • Tänka avslut
 • När ska man boka kundbesök? Ha en telefondag/tid per vecka.
 • Dra ut information om kunden/ företaget innan och läs på.
 • Vilket mål ska jag ha med kundbesöket? Första kundbesök och reka eller få en order?
 • Vilket material behöver jag med mig hem?
 • Var gärna där ca 10 minuter innan och reka i receptionen och ev prata med receptionisten.
 • Kort men kärnfull
 • Tala inte illa om konkurrenterna utan referera om dessa som kollegor vid personlig försäljning
 • Var ödmjuk
 • Återkom ALLTID med vad du lovat
 • Stäng av ljudet på din mobiltelefon